Colorectal cancer 5- fluorouracil,


GHID 02/09/ - Portal Legislativ

În acest studiu clinic randomizat, deschis, controlat s- au administrat chimioterapie oxaliplatină sau irinotecan şi bevacizumab cu şi fără panitumumab ca tratament de primă linie la pacienţii cu cancer colorectal metastatic.

Vectibix is colorectal cancer 5- fluorouracil after treatment with combinations of anticancer medicines that include a' fluoropyrimidine' such as 5-fluorouraciloxaliplatin and irinotecan has stopped ecran antigen giardia. Vectibix este utilizat după ce schema de tratament cu medicamente anticancer care includ o fluoropirimidină precum 5- fluorouraciloxaliplatină şi irinotecan nu mai dă rezultate.

ectopic enterobiasis demachiant de colon și detoxifiere corporală

And the only hope that she's got is this drug, it's called oxaliplatin. Și singura ei speranță este medicamentul ăsta, se numește oxaliplatin. Xeloda has also been used in combination with oxaliplatin for the treatment of advanced gastric cancer. Xeloda a fost, de asemenea, utilizată în asociere cu oxaliplatin pentru tratamentul pacienţilor cu cancer gastric avansat.

post pentru curățarea corpului de paraziți îndepărtați papilomele cu cartofi

Bevacizumab: there was no clinically significant effect of bevacizumab on the pharmacokinetic parameters of capecitabine or its metabolites in the presence of oxaliplatin. Bevacizumab: nu există efecte semnificative clinic ale bevacizumab asupra parametrilor farmacocinetici ai capecitabinei sau ai metaboliţilor săi în prezenţa oxaliplatin.

Some of the ADRs are reactions commonly seen with the combination agent e. Unele RAM sunt reacţii observate frecvent cu medicamentul de asociat de exemplu neuropatie senzorială periferică cu docetaxel sau oxaliplatinăhipertensiune arterială observată cu bevacizumab ; totuşi, nu poate fi exclusă o exacerbare în cazul terapiei cu Xeloda.

colorectal cancer 5- fluorouracil

This randomised study in patients with metastatic colorectal cancer who had received initial combination treatment with oxaliplatin plus fluoropyrimidine for metastatic disease compared the combination of cetuximab and irinotecan patients with irinotecan alone patients. Acest studiu randomizat, efectuat la pacienţi cu cancer colorectal metastatic cărora li s- a administrat iniţial tratament asociat cu oxaliplatină plus fluoropirimidină pentru boala metastatică, a comparat asocierea cetuximab şi irinotecan pacienţi cu administrarea doar a irinotecan pacienţi.

Data from a randomised multicentre, phase III study comparing capecitabine to 5-FU and oxaliplatin to cisplatin in patients with advanced gastric cancer supports the use of Xeloda for the first-line treatment of advanced gastric cancer REAL Datele dintr- un studiu clinic de faza III, multicentric, randomizat, ce compară capecitabina cu 5- Colorectal cancer 5- fluorouracil şi oxaliplatin cu cisplatin la pacienţii cu cancer gastric avansat susţin utilizarea Xeloda în tratamentul de primă linie al pacienţilor cu cancer gastric avansat REAL- 2.

Câteva reacţii adverse la medicament sunt reacţii observate frecvent pentru chimioterapie, de exemplu, sindromul eritrodisesteziei palmo- plantare pentru capecitabină şi neuropatie senzorială periferică pentru paclitaxel sau oxaliplatină ; totuşi o amplificare determinată de terapia cu Avastin nu poate fi exclusă.

Cancerul – de la etiologie la abordări terapeutice

Erbitux is used together with other anticancer medicines, or on its own when previous cancer treatment containing oxaliplatin colorectal cancer 5- fluorouracil irinotecan has failed and the patient cannot receive irinotecan; ' squamous cell' cancers of the head and neck.

Exbitux se administrează alături de alte medicamente anticanceroase sau singur când tratamentul anticanceros anterior cu oxaliplatină şi irinotecan a eşuat, iar pacientul nu poate primi irinotecan; cancer cu celule scuamoase, localizat în zona colorectal cancer 5- fluorouracil şi a gâtului. Combination therapy in second-line treatment of metastatic colorectal cancer Data from a multicentre, randomised, controlled phase III clinical study NO support the use of Xeloda in combination with oxaliplatin for the second-line treatment of metastastic colorectal cancer.

Terapie asociată în tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic Datele din studiul clinic NO de fază III, multicentric, randomizat, controlat, susţin utilizarea Xeloda în asociere cu oxaliplatin pentru tratamentul de linia a doua în cancerul colorectal metastatic.

Cancerul – de la etiologie la abordări terapeutice

Oxaliplatin: no clinically significant differences in exposure to capecitabine or its metabolites, free platinum or total platinum occurred when capecitabine was administered in combination with oxaliplatin or in combination with oxaliplatin and bevacizumab.

Oxaliplatin : nu apar diferenţe semnificative clinic privind expunerea la capecitabină sau metaboliţii săi, la săruri de platină libere sau săruri de platină totale, când capecitabina este administrată în asociere cu oxaliplatin sau în asociere cu oxaliplatin şi bevacizumab. Sorafenib had no effect on the pharmacokinetics of gemcitabine or oxaliplatin.

Sorafenibul nu a avut nici un efect asupra farmacocineticii gemcitabinei sau oxaliplatinului. Results from one study in metastatic colorectal cancer patients demonstrated no significant effect of bevacizumab on the pharmacokinetic of capecitabine and its metabolites, and on the pharmacokinetics colorectal cancer 5- fluorouracil oxaliplatin, as determined by measurement of free and total platinum.

Rezultatele dintr- un studiu efectuat la pacienţi cu cancer colorectal metastatic, au demonstrat că nu există un efect semnificativ al bevacizumab asupra farmacocineticii capecitabinei şimetaboliţilor săi şi asupra farmacocineticii oxaliplatineiaşa cum s- a determinat prin măsurarea cantităţii de platină libere şi totale.

Immunogenic cell death or immunogenic apoptosis is a form of cell death caused by some cytostatic agents such as anthracyclines, oxaliplatin and bortezomib, or radiotherapy and photodynamic therapy PDT.

Moartea celulară imunogenă sau apoptoza imunogenă este o formă de colorectal cancer 5- fluorouracil celulară cauzată colorectal cancer 5- fluorouracil unii agenți citostatici, cum ar fi antraciclinele, oxaliplatinul și bortezomibul, sau radioterapia și terapia fotodinamică PDT.

Traducere "oxaliplatin" în română

In clinical studies Nexavar has been administered with a variety of other anti-neoplastic agents at their commonly used dosing regimens including gemcitabine, oxaliplatin, doxorubicin, and irinotecan. În studiile clinice, Nexavar a fost coadministrat cu diferiţi alţi agenţi antineoplazici în doze uzuale, inclusiv gemcitabina, oxaliplatinuldoxorubicina şi irinotecanul.

colorectal cancer 5- fluorouracil

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

colorectal cancer 5- fluorouracil

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  • GHID 02/09/ - Portal Legislativ Colorectal cancer 5-fluorouracil
  • The onset of cancer is the result of the interaction between a person genetic factors and the environmental factors and lifestyle.
  • Cancerul — de la etiologie la abordări terapeutice Colorectal cancer 5-fluorouracil Cancerul — de la etiologie la abordări terapeutice Chirurgia radicală este singura metodă curativă de tratament în CCR localizate.
  • Cel mai bun supliment de detoxifiere gnc
  • oxaliplatin - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 13 ms. Propune un exemplu.